Sommersemester 2021

Semesterbeginn: 1. Februar 2021
Vorlesungsbeginn: 8. März 2021
Osterferien: 29. März 2021 bis 6. April 2021
Pfingstferien: 22. Mai 2021 bis 25. Mai 2021
Semesterende: 31.08.2021
Lehrveranstaltungsfreie Zeit: 01. Juli 2021 bis 31.08.2021

Wintersemester 2021/22

Semesterbeginn: 01.09. 2021
Vorlesungsbeginn: 27.09. 2021
Weihnachtsferien: 20.12.2021 – 06.01.2022
Semesterende: 30.01.2022
Lehrveranstaltungsfreie Zeit 01.02.- 28.02.2022

Sommersemester 2022

Semesterbeginn: 01.02.2022
Vorlesungsbeginn: 07.03.2022
Osterferien: 11.04. – 18.04. 2022
Pfingsten: 04. – 06.06.2022
Lehrveranstaltungsfreie Zeit (= Sommerferien): 04.07. – 31.08. 2022
Semesterende: 31.08. 2022